Bewaren

 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Twitter Feed

Home Voorbereiding Investeren in Spaans onroerend goed

Investeren in Spaans onroerend goed


Er zijn verschillende redenen waarom mensen besluiten over te gaan tot de aankoop van Spaans onroerend goed. Veel mensen kopen een Spaanse woning om er heerlijk te kunnen genieten van het Spaanse klimaat zonder zich vooraf druk te hoeven maken waar ze naar toe zullen gaan en of er nog wel plaats zal zijn. Bovendien kunnen ze zelf bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang zij in Spanje willen verblijven. Daarnaast is er een steeds groter wordende groep mensen, die besluit om hun geboorteland vaarwel te zeggen om zich vervolgens permanent in Spanje te vestigen.


Spanje kent echter niet alleen een zonnig en warm klimaat. Ook financieel gezien is er een behoorlijk rendement te halen uit het Spaanse onroerend goed. Daarom raakt het land steeds meer in trek bij zowel grote als kleinere investeerders.

 

Rendement uit verhuur

Indien u overweegt om een Spaanse woning te kopen met het doel deze te verhuren, dan is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden en deze voor uw aankoop voor uzelf af te wegen.


Allereerst dient u te bepalen of u uw Spaanse huis of appartement naast de verhuur ook zelf wilt gaan gebruiken tijdens uw vakanties. Omdat u aan dit eigen gebruik een bepaalde waarde dient toe te kennen, wordt dit uiteraard in mindering gebracht op uw uiteindelijke rendement.


Daarnaast is het verstandig om de aankoopprijs af te zetten tegen de verwachte huuropbrengsten. Om überhaupt een rendement te kunnen maken, mogen de kosten zeker niet boven de opbrengsten uitkomen. Een hoge koopsom, die voor het grootste gedeelte bestaat uit een hypotheek, brengt dermate hoge maandelijkse lasten met zich mee, dat het een negatieve invloed heeft op het rendement, omdat de huuropbrengsten niet in verhouding staan t.o.v. van de kosten.


De locatie van de Spaanse woning of appartement bepaalt in grote mate de prijs, maar is zeker ook niet onbelangrijk voor de inkomsten uit verhuur. Om u een indruk te geven: Een appartement met 2 slaapkamers, v.v. gemeenschappelijk zwembad en op redelijke afstand van zee gelegen, is vaak voor een acceptabele prijs aan te kopen en kent bovendien goede verhuurmogelijkheden. Dit in tegenstelling tot een vrijstaand landhuis in een rustige omgeving op enige afstand van de zee. De hogere aankoopprijs maakt een hogere huurprijs noodzakelijk, waardoor de kansen op verhuur dalen.


Als u besluit om grootschaliger te investeren in Spaans onroerend goed en uw rendement wilt halen uit verhuur, dan is er vaak een korting bespreekbaar. Wanneer u meerdere woningen of appartementen binnen een (nieuwbouw) project koopt, geeft dit een extra zekerheid voor de projectontwikkelaar, die u hiervoor beloont met een ‘kwantumkorting’. Hierdoor wordt uw totale koopsom lager wat weer een gunstige invloed heeft op het rendement uit verhuur.


Aandachtspunten:

 • doel van uw investering (verhuur met of zonder eigen gebruik);

 • verhouding koopsom tot verwachte huuropbrengsten;

 • locatie en huurprijs i.v.m. verhuurmogelijkheden;

 • korting bij aankoop meerdere woningen.


Kortom: laat u goed adviseren!

 


Rendement bij verkoop

Zoals hierboven al aangegeven, komt het steeds vaker voor, dat mensen plannen maken om zich permanent in Spanje te gaan vestigen. Aan hen die dit overwegen, adviseren wij om tijdig te informeren naar de mogelijkheden tot de aankoop van een woning binnen een nieuwbouw project.


Zoals u weet, worden de meeste woningen en appartementen in Spanje vanaf tekening verkocht. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten. Als koper betaalt u een goede prijs en de bouwer ontvangt uit de aanbetalingen een goed startkapitaal waarmee hij de bouw kan aanvangen. Zodra de bouw begint, worden de prijzen verhoogd en naarmate de bouw vordert zullen deze verder oplopen. Het is dan ook zeker niet denkbeeldig, dat u, wanneer u vroeg in een project ‘instapt’, bij doorverkoop van het koopcontract of na voltooiing van uw woning een zeer goede winst behaald. U kunt immers altijd onder de marktwaarde of de prijs die de bouwer hanteert verkopen om toch nog een flinke marge te behouden. Ook wanneer u rekening houdt met renteverlies op uw investering krijgt u hiermee een prima rendement.


Uiteraard koopt u uw Spaanse woning niet om vervolgens weer direct te verkopen, maar er zijn een aantal voordelen om toch alvast een woning in Spanje aan te kopen terwijl u nog enige tijd moet werken:

 

 • de bouwtijd (=wachttijd) van een nieuwbouw woning bedraagt ca. 1 tot 1,5 jaar. Gedurende deze periode kunt u nog niet in Spanje wonen, wat u ook niet van plan was, want u moet immers nog werken. U profiteert echter wel van een lagere aankoopprijs als u alleen al de jaarlijkse prijsstijgingen bekijkt;

 • als u vroegtijdig een Spaanse woning aankoopt, profiteert u van de prijsstijgingen. Wanneer u vervolgens, na afronding van uw werkzaamheden, deze Spaanse woning verkoopt, wordt het kapitaal, dat u in eerste instantie had gereserveerd voor uw Spaanse woning, vermeerderd met de winst uit de verkoop, zodat u een duurdere en derhalve vaak grotere woning of een woning op een betere locatie kunt aankopen.


Het bovenstaande principe geldt natuurlijk ook als u meerdere woningen of appartementen binnen een project wilt aankopen. Er dient dan echter wel met de projectontwikkelaar overlegd te worden wat de mogelijkheden en afspraken zijn m.b.t. de verkoop. Over het algemeen kunt u, nadat u de overeengekomen aanbetaling heeft voldaan, de koopovereenkomst doorverkopen. Hierbij is het gebruik van borden, platen of andere visuele uitingen binnen het project meestal niet toegestaan om concurrentie voor de projectontwikkelaar te voorkomen (uw prijzen liggen immers lager dan die van de ontwikkelaar).

Informeer naar de mogelijkheden!

 


 

Projectontwikkeling

Ook bij de ontwikkeling van grotere projecten kunnen wij u van dienst zijn. Als u voornemens bent om te investeren in een nieuw te ontwikkelen project, urbanisatie of de aankoop van percelen voor de bouw van individuele villa’s dan verzorgen wij, i.s.m. de gespecialiseerde collega’s binnen ons netwerk, de gehele begeleiding hiervan.


Allereerst wordt de gewenste locatie en de beschikbaarheid van de benodigde grondstukken met u besproken, waarna er wordt onderzocht of de geldende bestemmingsplannen overeenkomen met de bebouwing die u voor ogen had. Vervolgens wordt er, in overleg met een architect en mogelijke bouwer, een project gemaakt en ingediend ter verkrijging van de nodige vergunningen. Wanneer de vergunningen verstrekt zijn, kan er begonnen worden met de realisatie van het project.

Hoewel het hierboven in een notendop beschreven wordt, betreft het hier uiteraard een complexer traject, waarbij er voor langere tijd een samenwerking wordt aangegaan tussen diverse partijen, die de schakels vormen om gezamenlijk tot het uiteindelijke resultaat te komen. Een wederzijds vertrouwen is hierbij essentieel, zodat wij vooraf een intentieverklaring opstellen om op die manier voor alle partijen misverstanden te voorkomen.

Vraag naar uitgewerkte projecten of plaats een zoekopdracht voor nieuwe projecten!

Belegging in projecten

Regelmatig komt het voor, dat projectontwikkelaars een klein steuntje in de rug kunnen gebruiken om de realisatie van een project op te starten. Hierbij verlangen zij dan een relatief kleine investering met een looptijd van bijvoorbeeld één jaar, waarvoor ze vooraf schriftelijk een zeer goed rendement vastleggen.

Deze investering kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de aankoop van de benodigde bouwgrond of voor het bouwrijp maken van de percelen. Het betreft meestal het gedeelte, dat de projectontwikkelaar net niet via de bank kan financieren, maar wat later door de bank wordt overgenomen, vanwege de waardestijging van het project en derhalve de extra zekerheid voor de bank.

Daarnaast zijn er projectontwikkelaars, die hun project samen met een investeerder willen realiseren. Zij hebben hiervoor al alles onderzocht en weten derhalve wat de mogelijkheden zijn. Omdat de bouwkosten en de verwachte opbrengsten bekend zijn, kunnen zij in de meeste gevallen een compleet investeringsplan overleggen, zodat u vooraf kunt inschatten wat het uiteindelijke rendement uit uw investering zal zijn. Over het algemeen zijn de looptijden van dergelijke investeringen wat langer.

Een goede belegging zonder risico!